کره جنوبی (آسیا)

کره جنوبی نیز شناخته می‌شود، کشوری است در بخش جنوبی شبه‌جزیرهٔ کره در شرق آسیا. پایتخت آن شهر سئول است.سئول پایتخت کشور کره جنوبی و یک شهر مدرن و صنعتی می‌باشد. این شهر از سال ۱۹۴۸ پایتخت کره جنوبی بوده است. جمعیت این شهر بالغ بر ۱۰ میلیون نفر و بزرگترین شهر کشور کره جنوبی است که یکی از بزرگترین شهرهای دنیا به حساب می‌آید. محدوده پایتخت کره جنوبی (سئول به همراه محدوده وابسته به سئول) دومین محدوده متروپولیتن در دنیا به حساب می‌آید. این شهر قدمتی بالغ بر ۲۰۰۰ سال دارد و تقریباً یک چهارم کل جمعیت کره جنوبی در این شهر زندگی می‌کنند.

نقشه گوگل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام تور و رسید سفر درجه هتل هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته پرواز تاریخ حرکت دانلود بروشور

مدارک مورد نیاز سفارت کره جنوبی

*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه

۱-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

 الف-مدت اعتبار حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود.

 ب-ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

۲- ۶ قطعـه عکـس ۴/۵* ۳/۵ رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملا مشخص باشد، (حداکثر برای ۶ ماه اخیـر عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.(

۳-اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن و اصل و ترجمه کارت ملی

۴-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ( ارائه مدرک مالی فقـط بـه صورت گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشـد.)

 الف-حساب های جاری: (فقط گواهی تمکن)

 ب-اصل و ترجمه سپرده های بانکی یا ارائه گواهی تمکن سپرده از بانک به زبان انگلیسی

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد.

۵-اصل و ترجمه مدارک شغلی:

 الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

 ب-وکال: پروانه وکالت.

 ج-مشـاغل دولتـی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

 د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

 ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و( در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات)

 ی-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان

 ز-دانش آموزان، دانشجویان،( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل (

* جهـت دانـش آموزانی کـه در سـل تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال بـه تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه بــا ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

۶-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه بـه زبان انگلیسی دارد.

۷-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.

* چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در وجـه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز بـه ضمانتهای بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A4 و در یک نسخه ارائه شود.

*لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشـد.