تورهای نوروزی

نام تور و مسیر سفر درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته پرواز تاریخ حرکت دانلود بروشور
اسپانیا (۸ روزه)

مادرید (۳ شب) - بارسلون (۴ شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۱۵۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۳۹۰ یورو

۲۵ و ۲۸ اسفند ۹۷، ۳ فروردین ۹۷
سوئیس ، اسپانیا (۹ روزه)

زوریخ ( ۴ شب) - بارسلون ( ۴ شب )

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۱۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۳۲۹۰ یورو

۲۵ اسفند ۹۶ و ۱ فروردین ۹۷
فرانسه (۸ روزه)

پاریس (۷ شب)

۵ ستاره

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۴۹۰ یورو

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۱۹۰ یورو

۲۵ و ۲۹ اسفند، ۷،۴،۳،۲ فروردین ۹۷
سوئیس ، ایتالیا (۸ روزه)

زوریخ (۴شب) ، رم (۳شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۹۹۰ یورو

۲۶ و ۲۸ اسفند ۹۶
کره جنوبی ، ژاپن (۱۵ روزه)

سئول (۳شب)، جیجو (۲شب)، اوزاکا (۴شب)، توکیو (۵شب)

۵ ستاره

۴.۹۹۰.۰۰۰
۴۹۹۰ دلار

۴.۹۹۰.۰۰۰
۶۹۹۰ دلار

۲۸ اسفند ۹۶
دور سوئیس ، ایتالیا (۱۴ روزه)

ژنو (۳ شب)، اینترلاکن (۲ شب)، زوریخ (۳ شب)
میلان (۳ شب)، ونیز (۲ شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۳۱۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۴۴۹۰ یورو

۲۸ اسفند ۹۶
سوئیس ، آلمان (۹ روزه)

زوریخ (۴ شب)، برلین (۴ شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۱۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۳۲۹۰ یورو

۲۸ اسفند ۹۶
جنوب شرق آسیا (۱۴ روزه)

کوالالامپور (۳ شب)، سنگاپور (۳ شب)
پوکت (۴شب)، بانکوک (۳شب)

۵ ستاره

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۰۹۰ دلار

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۳۰۹۰ دلار

۲۸ اسفند ۹۶
سوئیس ،فرانسه ، ایتالیا (۱۲ روزه)

زوریخ (۴ شب)، پاریس (۴ شب)، رم (۳ شب)

۴ و ۵ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۵۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۳۷۹۰ یورو

۲۹ اسفند ۹۶
سوئیس، فرانسه، بلژيک، هلند (۱۴ روزه)

ژنو (۴شب)، پاریس (۴شب)، بروکسل (۲شب)، آمستردام (۳شب)

۴ و ۵ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۸۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۴۲۹۰ یورو

۲۹ اسفند ۹۶
تور ایتالیا (۸ روزه)

ونیز (۲ شب)، فلورانس (۲ شب)، رم (۳ شب)

۴ ستاره

۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۳۹۰ یورو

۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۳۳۹۰ یورو

۲۹ اسفند ۹۶
اسپانیا ، پرتغال (۱۴ روزه)

والنسیا (۳ شب)، بارسلون (۴ شب)
پورتو (۳ شب)، لیسبون (۳ شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۶۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۳۹۹۰ یورو

۲۹ اسفند ۹۶
ایتالیا ، اسپانیا (۱۲ روزه)

ونیز (۲ شب)،‌ فلورانس (۲ شب)
رم (۳شب)، بارسلون (۴ شب)

۴ ستاره

۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۹۹۰ یورو

۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۴۲۹۰ یورو

۲۹ اسفند ۹۶
سوئیس ، هلند (۸ روزه)

زوریخ (۴ شب)، آمستردام (۳ شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۹۹۰ یورو

۲۹ اسفند ۹۶
صربستان ، کرواسی (۱۱ روزه)

بلگراد (۴ شب)،‌ زاگرب (۳ شب)، دوبرونیک (۳ شب)

۵ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۱۷۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۷۹۰ یورو

۲۹ اسفند ۹۶
سوئیس، آلمان، فرانسه، هلند (۱۵ روزه)

زوریخ (۴ شب)، فرانکفورت (۳ شب)
پاریس (۴ شب)، آمستردام (۳ شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۳۲۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۴۹۹۰ یورو

۲۹ اسفند ۹۶
ایتالیا-فرانسه (۹ روزه)

رم (۴شب) - پاریس (۴ شب)

۴ ستاره

۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۱۹۰ یورو

۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۳۱۹۰ یورو

۱ فروردین ۹۷
اسپانیا، ایتالیا، هلند (۱۱ روزه)

بارسلون (۴ شب)، رم (۳ شب)، آمستردام (۳ شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۲۶۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۳۹۹۰ یورو

۲ فروردین ۹۷
سوئیس، آلمان، اتریش (۱۲ روزه)

ژنو (۲ شب)، زوریخ (۳ شب)
مونیخ (۳ شب)، وین (۳شب)

۴ ستاره

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۳۱۹۰ یورو

۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۴۴۹۰ یورو

۲ فروردین ۹۷
استرالیا (۱۲ روزه)

ملبورن ( ۳شب ) - سیدنی ( ۴شب) - گلد کوست ( ۵ شب )

۵ ستاره

۵.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۴۳۹۰ دلار

۵.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۶۲۹۰ دلار

۲۵ و ۲۸ اسفند ۹۶ و ۲ فروردین ۹۷
یونان (۸ روزه)

آتن ( ۴شب )- تسالونیکی ( ۳شب )

۵ ستاره

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۱۹۰ یورو

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۸۹۰ یورو

۳ فروردین ۹۷
یونان (۵ روزه)

آتن(۴شب)

۵ ستاره

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۷۹۰ یورو

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۱۹۰ یورو

۳ ، ۵ ، ۱۰ فروردین ۹۷
هند (مثلث طلایی)

دهلی (۳ شب)، آگرا (۲شب)، جیپور (۲شب)

۵ ستاره

۴.۲۹۰.۰۰۰ تومان

۵.۲۵۰.۰۰۰ تومان

۲۵ اسفند و ۷ فروردین
بالی (ویژه نوروز)

بالی (۷شب)

۳ ، ۴ و ۵ ستاره

۵.۷۹۰.۰۰۰

۶.۷۹۰.۰۰۰

۱ و ۲ فروردین ۹۷
کوبا (۱۱ روزه)

وارادرو (۵شب) - هاوانا (۴شب)

۵ ستاره

۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۹۹۰ یورو

۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۴۴۹۰ یورو

۲۸ اسفند ۹۶
اسپانیا، هلند، فرانسه (۱۱ روزه)

بارسلون (۴شب)، آمستردام (۲شب)، پاریس (۴ شب)

۴ و ۵ ستاره

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۶۹۰ یورو

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۳۹۹۰ یورو

۵ فروردین ۹۷