تور بهار ۹۷

نام تور و مسیر سفر درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته پرواز تاریخ حرکت دانلود بروشور
اسپانیا (۸ روزه)

مادرید (۳ شب) - بارسلون (۴ شب)

۴ ستاره

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۹۹۰ یورو

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۵۹۰ یورو

۲۷ اردیبهشت،‌ ۲۴،۱۷،۱۰،۳ و ۳۱ خرداد ۹۷
فرانسه (۸ روزه)

پاریس (۷ شب)

۵ ستاره

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۹۹۰ یورو

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۴۹۰ یورو

از ۲۸ اردیبهشت هر جمعه