تور اوکراین

نام تور و مسیر سفر درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته پرواز تاریخ حرکت دانلود بروشور
تور اوکراین (اودسا) – هفتگی

اودسا (۶شب)

۳، ۴ و ۵ ستاره

۹۷۰ دلار

۱۱۶۵ دلار

هر هفته جمعه
تور اوکراین (کی یف، اودسا) – هفتگی

کی یف (۳شب) -اودسا (۳ شب)

۳، ۴ و ۵ ستاره

۱۰۲۰ دلار

۱۱۵۰ دلار

هر هفته جمعه
تور اوکراین (کی یف، لویو) – هفتگی

۱۵ تیر، ۱۹ مرداد و ۳۱ مرداد

۳، ۴ و ۵ ستاره

۹۹۰ دلار

۱۰۹۰ دلار

هر هفته جمعه
تور اوکراین (خارکوف) – هفتگی

خارکوف (۶ شب)

۳، ۴ و ۵ ستاره

۹۰۰ دلار

۱۰۴۰ دلار

هر هفته جمعه