تور قزاقستان (برگزار شده)

  • پکیج قزاقستان:

درباره تور

تور قزاقستان

۵ ، ۶ ، ۸ روزه

آلماتی

 

ویدیو آشنایی با قزاقستان

 
 آب و هوای قزاقستان (شهر آلماتی)

 

برنامه روزانه

توضیحات

گشت نیم روزی (۴ ساعت)

بازدید از Green Bazar (بازار محلی شهر آلماتی)

بازدید از پارک ۲۸ قهرمان Panfilor

بازدید از موزه ملی موسیقی قزاقستان

 

توضیحات

پارک دلفین ها

خدمات شامل: ترانسفر-یک بطری آب-بلیط

قیمت: $۳۵

توضیحات

شهربازی

خدمات شامل: ترانسفر-یک بطری آب-بلیط

قیمت: $۴۰

توضیحات

پارک ملی

خدمات شامل: ترانسفر-یک بطری آب-بلیط

قیمت: $۱۷

توضیحات

باغ وحش آلماتی

خدمات شامل: ترانسفر-یک بطری آب-بلیط ورودی

قیمت: $۲۲

توضیحات

پارک آبی آکوا هاوایی

خدمات شامل: ترانسفر-یک بطری آب-بلیط ورودی

قیمت: $۵۴

توضیحات

پارک آبی هشت معجزه دنیا

خدمات شامل: ترانسفر-یک بطری آب-بلیط ورودی

قیمت: $۴۲