دبی (ویژه نوروز) (برگزار شده)

  • پکیج ۵ شب و ۶ روز ماهان:
    پکیج ۷ شب و ۸ روز ماهان:
    پکیج ۵ شب و ۶ روز امارات:

درباره تور

تور دبی (ویژه نوروز)

۵ شب و ۶ روز

با پرواز بوئینگ ۷۷۷ امارات

از ۲۷ اسفند ۹۶ الی ۷ فروردین ۹۷ همه روزه

پکیج ۵ شب و ۶ روز ماهان

پکیج ۷ شب و ۸ روز ماهان

پکیج ۵ شب و ۶ روز امارات