تور جام جهانی ۲۰۱۸ (برگزار شده)

  • روسیه ۹ روزه:
    روسیه ۱۳ روزه:
    برنامه بلیط جام جهانی:

درباره تور

تور جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

با پرواز نوردویند

با بهترین خدمات

۱۲ شب و ۱۳ روز

۸ شب و ۹ روز

برنامه بلیط های ورزشگاه های بازی های تیم ملی