نام تور و مسیر سفر درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته پرواز تاریخ حرکت دانلود بروشور
فرانسه (۸ روزه)

پاریس (۷ شب)

۵ ستاره

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۹۹۰ یورو

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۴۹۰ یورو

از ۲۸ اردیبهشت هر جمعه
تور دبی

دبی ( ۳ شب )

۳،۴،۵ ستاره

۱.۸۹۰.۰۰۰ تومان

۲.۱۹۰.۰۰۰ تومان

هر روز هفته
نپال

کاتماندو (۳ شب) - چیتوان (۲ شب) - بخارا (۲ شب)

۵ ستاره

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۵۹۰ یورو

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۵۹۰ یورو

۱۱ خرداد
اسپانیا، ایتالیا، فرانسه (۱۲ روزه)

بارسلون (۴ شب) - رم (۳ شب) - پاریس (۴ شب)

۴ ستاره

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۷۹۰ یورو

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۳۹۹۰ یورو

۱۳ خرداد
اسپانیا (۸ روزه)

مادرید (۳ شب) - بارسلون (۴ شب)

۴ ستاره

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۹۹۰ یورو

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۵۹۰ یورو

۲۷ اردیبهشت،‌ ۲۴،۱۷،۱۰،۳ و ۳۱ خرداد ۹۷
سوئیس (۷ روزه)

زوریخ (۴ شب) - لوسرن (۲ شب)

۴ و ۵ ستاره

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۲۹۰ یورو

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹۹۰ یورو

۲۸ اسفند اردیبهشت، ۱۱ و ۲۵ خرداد ۹۷
فرانسه، ایتالیا (۱۱ روزه)

پاریس (۵ شب) - ونیز (۲ شب) - رم (۳ شب)

۴ ستاره

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۲۹۰ یورو

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۳۴۹۰ یورو

۸ خرداد
فرانسه، اسپانیا (۱۰ روزه)

پاریس (۴ شب) - بارسلون (۴ شب)

۴ ستاره

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹۹۰ یورو

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۹۹۰ یورو

۹ خرداد ۹۷